Παπακριβόπουλος Βασίλης

Καθηγητής Γαλλικών - Μεταφραστής - Επιμελητής Μεταφράσεων - Διερμηνέας - Εξεταστής

φωτογραφία βιογραφικού Παπακριβόπουλος Βασίλης

Παπακριβόπουλος Βασίλης

Καθηγητής Γαλλικών - Μεταφραστής - Επιμελητής Μεταφράσεων - Διερμηνέας - Εξεταστής

φωτογραφία βιογραφικού Παπακριβόπουλος Βασίλης

Σπουδές

 • Πτυχίο του Νομικού τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Πτυχίο μεταφραστή του Cours Spécial Traducteurs του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών (επιπέδου D.E.U.G.) με βαθμό Άριστα.
 • Eξάμηνο σεμινάριο γαλλικής νομικής ορολογίας που οργανώθηκε από την Νομική Σχολή και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Sorbonne I –   Sorbonne II –   Sorbonne III
 • Σπουδές στο τμήμα της Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Σπουδές Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Proficiency) στην Ελληνο-Αμερικανική Ένωση.

Διδακτική πείρα

 • Εξεταστής και διευθυντής εξεταστικού κέντρου στις εξετάσεις DELF, DALF και SORBONNE που πραγματοποιεί το Γαλλικό Ινστιτούτο.
 • 2012 – σήμερα : Συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνας και Πάτρας (διδασκαλία γαλλικής γλώσσας σε τμήματα ενηλίκων, μετάφρασης και γαλλικής νομικής ορολογίας και μετάφρασης).
 • 1980 – σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα γαλλικής γλώσσας σε μαθητές όλων των ηλικιών και όλων των επιπέδων (DELF, DALF C1 – C2, SORBONNE I, II, III, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις, προετοιμασία για πανεπιστήμια του εξωτερικού, μαθήματα νομικής και οικονομικής ορολογίας).
 • 1997 – 2013 : ξενόγλωσση επαγγελματική επιμόρφωση σε στελέχη επιχειρήσεων (π.χ. της εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ).
 • 2005-2014: καθηγητής στον εκπαιδευτικό οργανισμό Linguafranca.
 • 1995-1996 : καθηγητής γαλλικής γλώσσας στο Φροντιστήριο «Θεοδούλη Παυλάκου».
 • 1992 – 1998 : καθηγητής σε ιδιαίτερα μαθήματα σε γκρουπ στελεχών επιχειρήσεων στο Ινστιτούτο European Language Center.
 • 1992 – 1994 : καθηγητής σε ιδιαίτερα μαθήματα σε γκρουπ στελεχών επιχειρήσεων στο Ινστιτούτο Περαντώνης-Linguamaster.
 • 1989 – 1991 : καθηγητής γαλλικής στο φροντιστήριο «Ελληνοβρετανικό».
 • 1987 – 1989 : καθηγητής γαλλικής γλώσσας στο Φροντιστήριο «ΔΟΜΗ».

Σπουδές

 • Πτυχίο του Νομικού τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Πτυχίο μεταφραστή του Cours Spécial Traducteurs του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών (επιπέδου D.E.U.G.) με βαθμό Άριστα.
 • Eξάμηνο σεμινάριο γαλλικής νομικής ορολογίας που οργανώθηκε από την Νομική Σχολή και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Sorbonne I –   Sorbonne II –   Sorbonne III
 • Σπουδές στο τμήμα της Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Σπουδές Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Proficiency) στην Ελληνο-Αμερικανική Ένωση.

Διδακτική πείρα

 • Εξεταστής και διευθυντής εξεταστικού κέντρου στις εξετάσεις DELF, DALF και SORBONNE που πραγματοποιεί το Γαλλικό Ινστιτούτο.
 • 2012 – σήμερα : Συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνας και Πάτρας (διδασκαλία γαλλικής γλώσσας σε τμήματα ενηλίκων, μετάφρασης και γαλλικής νομικής ορολογίας και μετάφρασης).
 • 1980 – σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα γαλλικής γλώσσας σε μαθητές όλων των ηλικιών και όλων των επιπέδων (DELF, DALF C1 – C2, SORBONNE I, II, III, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις, προετοιμασία για πανεπιστήμια του εξωτερικού, μαθήματα νομικής και οικονομικής ορολογίας).
 • 1997 – 2013 : ξενόγλωσση επαγγελματική επιμόρφωση σε στελέχη επιχειρήσεων (π.χ. της εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ).
 • 2005-2014: καθηγητής στον εκπαιδευτικό οργανισμό Linguafranca.
 • 1995-1996 : καθηγητής γαλλικής γλώσσας στο Φροντιστήριο «Θεοδούλη Παυλάκου».
 • 1992 – 1998 : καθηγητής σε ιδιαίτερα μαθήματα σε γκρουπ στελεχών επιχειρήσεων στο Ινστιτούτο European Language Center.
 • 1992 – 1994 : καθηγητής σε ιδιαίτερα μαθήματα σε γκρουπ στελεχών επιχειρήσεων στο Ινστιτούτο Περαντώνης-Linguamaster.
 • 1989 – 1991 : καθηγητής γαλλικής στο φροντιστήριο «Ελληνοβρετανικό».
 • 1987 – 1989 : καθηγητής γαλλικής γλώσσας στο Φροντιστήριο «ΔΟΜΗ».