ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • Προετοιμασία για τα διπλώματα Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2, καθώς και για SORBONNE I, II και III
 • Εντατικά μαθήματα σε στελέχη επιχειρήσεων και σε εργαζόμενους
 • Μαθήματα μετάφρασης σε φοιτητές Γαλλικής Φιλολογίας.
 • Προετοιμασία για σπουδές σε γαλλικά πανεπιστήμια.
 • Μαθήματα νομικής και οικονομικής ορολογίας.
 • Εντατικά μαθήματα σε στελέχη επιχειρήσεων και σε εργαζόμενους.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 • Μεταφράσεις από Γαλλικά προς Ελληνικά και από Ελληνικά προς Γαλλικά.
 • Συνεργάτης της ελληνικής και της κυπριακής έκδοσης της Le Monde diplomatique από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία και τον Πολίτη.
 • Μεταφράσεις λογοτεχνικών, επιστημονικών και ιστορικών βιβλίων, δοκιμίων, ταξιδιωτικών οδηγών, κλπ.
 • Μεταφράσεις ιστοσελίδων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

 • Επιμέλεια λογοτεχνικών και επιστημονικών βιβλίων για εκδοτικούς οίκους.
 • Επιμέλεια-διόρθωση παντός είδους κειμένων και επιστημονικών εργασιών.

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

 • Εξακολουθητική διερμηνεία από Γαλλικά προς Ελληνικά και από Ελληνικά προς Γαλλικά.
 • Λογοτεχνικού χαρακτήρα (διερμηνεία κατά την επίσκεψη του συγγραφέα Μισέλ Μπυτόρ στην Αθήνα),
 • Επιχειρηματική (διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER II)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • Προετοιμασία για τα διπλώματα Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2, καθώς και για SORBONNE I, II και III
 • Εντατικά μαθήματα σε στελέχη επιχειρήσεων και σε εργαζόμενους
 • Προετοιμασία για σπουδές σε γαλλικά πανεπιστήμια
 • Μαθήματα νομικής και οικονομικής ορολογίας
 • Μαθήματα μετάφρασης και γλώσσας σε φοιτητές Γαλλικής Φιλολογίας
 • Προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 • Μεταφράσεις από Γαλλικά προς Ελληνικά και από Ελληνικά προς Γαλλικά.
 • Συνεργάτης της ελληνικής και της κυπριακής έκδοσης της Le Monde diplomatique
 • Μεταφράσεις ακόμα και των πλέον εξειδικευμένων νομικών και οικονομικών κειμένων
 • Μεταφράσεις λογοτεχνικών, επιστημονικών και ιστορικών βιβλίων, δοκιμίων, ταξιδιωτικών οδηγών, κλπ.
 • Μεταφράσεις ιστοσελίδων

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

 • Επιμέλεια λογοτεχνικών και επιστημονικών βιβλίων για εκδοτικούς οίκους.
 • Επιμέλεια-διόρθωση παντός είδους κειμένων και επιστημονικών εργασιών.

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

 • Εξακολουθητική διερμηνεία από Γαλλικά προς Ελληνικά και από Ελληνικά προς Γαλλικά.
 • Λογοτεχνικού χαρακτήρα (διερμηνεία κατά την επίσκεψη του συγγραφέα Μισέλ Μπυτόρ στην Αθήνα),
 • Επιχειρηματική (διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER II)

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

 • Εξακολουθητική διερμηνεία από Γαλλικά προς Ελληνικά και από Ελληνικά προς Γαλλικά.
 • Λογοτεχνικού χαρακτήρα (διερμηνεία κατά την επίσκεψη του συγγραφέα Μισέλ Μπυτόρ στην Αθήνα),
 • Επιχειρηματική (διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER II)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • Προετοιμασία για τα διπλώματα Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2, καθώς και για SORBONNE I, II και III
 • Εντατικά μαθήματα σε στελέχη επιχειρήσεων και σε εργαζόμενους
 • Προετοιμασία για σπουδές σε γαλλικά πανεπιστήμια
 • Μαθήματα νομικής και οικονομικής ορολογίας
 • Μαθήματα μετάφρασης και γλώσσας σε φοιτητές Γαλλικής Φιλολογίας
 • Προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 • Μεταφράσεις από Γαλλικά προς Ελληνικά και από Ελληνικά προς Γαλλικά.
 • Συνεργάτης της ελληνικής και της κυπριακής έκδοσης της Le Monde diplomatique
 • Μεταφράσεις ακόμα και των πλέον εξειδικευμένων νομικών και οικονομικών κειμένων
 • Μεταφράσεις λογοτεχνικών, επιστημονικών και ιστορικών βιβλίων, δοκιμίων, ταξιδιωτικών οδηγών, κλπ.
 • Μεταφράσεις ιστοσελίδων

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

 • Επιμέλεια λογοτεχνικών και επιστημονικών βιβλίων για εκδοτικούς οίκους.
 • Επιμέλεια-διόρθωση παντός είδους κειμένων και επιστημονικών εργασιών.

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

 • Εξακολουθητική διερμηνεία από Γαλλικά προς Ελληνικά και από Ελληνικά προς Γαλλικά.
 • Λογοτεχνικού χαρακτήρα (διερμηνεία κατά την επίσκεψη του συγγραφέα Μισέλ Μπυτόρ στην Αθήνα),
 • Επιχειρηματική (διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER II)

Πάνω από

0
πελάτες

Περισσότερα από

0
μεταφρασμένα κείμενα

Πάνω από

0
πελάτες

Περισσότερα από

0
μεταφρασμένα κείμενα
Close Menu